logo

Profil spoločnosti

Sme spoločnosť so sídlom v Nitre zaoberajúca sa predovšetkým realitnou činnosťou v Bratislavskom a Nitrianskom kraji. Investičné možnosti pre developerov zabezpečujeme na celom území Slovenskej republiky.
 
Spoločnosť vedie profesionálny odborník, súdny znalec, s 20 ročnou praxou v oblasti nehnuteľností.

Potenciálnym klientom garantujeme profesionálnosť, flexibilitu a diskrétnosť. Našou prioritou je spokojný zákazník.

Ako novinku pripravujeme predaj nehnuteľností v Španielsku v atraktívnych lokalitách so zabezpečením právneho a ekonomického servisu.

Úlohou a cieľom našej spoločnosti je spolu s kvalifikovanými odborníkmi v oblasti:
  • práva
  • geodézie
  • stavebného súdnoznalectva
  • účtovníctva a ekonomiky
  • daní
Umožniť našim klientom ľahký a bezproblémový predaj, kúpu, prenájom a nájom nehnuteľnosti, poskytnúť poradenstvo a zabezpečiť  kompletný právny servis.

Našim klientom ponúkame individuálne riešenie ich prípadu s ohľadom na ich potreby a požiadavky.